Besi Yemleri
güç
Güç Buzağı Başlangıç Yemi

Ağız sütünün alınmasını takiben 4 günlükten 60 günlük olana kadar, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
İşkembe gelişimini destekleyecek gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
Buzağılar doğumdan sonra en kısa sürede ağız sütü içmelidir.
Buzağıya içirilecek ağız sütü miktarı toplam ağırlığının %6’sı civarında olmalıdır.
Buzağının önüne ikinci haftadan itibaren serbest olarak iyi kaliteli yonca otu, buzağı başlangıç yemi ve içme suyu mutlaka taze olarak verilmelidir.
Buzağıların barınakları temiz, havadar ve güneş görecek şekilde olmalıdır.

Kuvvet Buzağı Büyütme Yemi

Buzağıların 2. aydan başlayarak 6. aya kadar olan dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• İşkembe gelişimini destekleyecek gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
• İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
• Buzağılar temiz ve taze suya her zaman erişebilmelidir.
• Dönemine uygun kaliteli kaba yem kullanılmasına dikkat edilmelidir.
• Buzağı büyütme yemi, buzağıların önünde serbest bir şekilde bulundurulmalıdır.

KUVVET
ilkbesi
İlk Besi Başlangıç Yemi

Erkek danaların 6. aydan itibaren veya besiye alınacak danaların günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
• Besinin ilk iki ayında kas ve iskelet sisteminin düzenli gelişimini sağlar.
• Hızlı bir büyüme ve günlük maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
• İlk kullanımlarda geçiş yemlemesi yapılmalı, hayvan yavaş yavaş yeni yeme alıştırılmalıdır.
• Geçiş yemlemesi, eski yem azaltılırken yeni yemin artırılması ve iki yemin karıştırılmasıdır.
• Besi başlangıcında hayvanlara muhakkak paraziter ilaçlama ve aşılama yapılmalıdır.
• Genç hayvanlar yaşlılara göre daha iyi besi tutarlar.
• Bir besi danası, günlük canlı ağırlığının yaklaşık %2.5‘i kadar kuru madde tüketir.

Emek Besi Yemi

Erkek danaların 6. aydan itibaren veya besiye alınacak danaların, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
• Besiye alınacak hayvanın göğsü dar ve basık olmamalıdır.
• Baş, boyun, gövde ve bacaklar o ırkın ve cinsin tipik özelliklerini yansıtmalıdır.
• Baş kısmı gövdeye göre çok büyük ya da çok küçük olmamalıdır.
• Uzun süreli besiye alınan hayvanlar için tavsiye edilir.

EMEK
efor
Efor Besi Geliştirme Yemi

300 kg canlı ağırlığa ulaşan besi hayvanlarının, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
• Besinin her döneminde kullanılabilecek şekilde dengelenmiştir.
• Yüksek sindirilebilirliğe sahip ham maddeler kullanılmıştır.
• Hedeflenen sürede maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
• Besi hayvanları yaş ve canlı ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır.
• Sıcak ortam hayvanların kilo alımlarını engelleyeceği için kapalı ahırlarda uygun sıcaklık 15- 20°C olmalıdır.
• Hayvan refahı arttıkça besi randımanı ve karlılık artacaktır.

Final Besi Bitiş Yemi

• Besiye alınmış hayvanların son dönemlerinde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
• Besi periyodunun son 60 gününde, herhangi bir hububata ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek şekilde dengelenmiştir.
• Daha fazla performans sağlanması için kaliteli kaba yem ile birlikte kullanılmalıdır.
• Besi hayvanlarının önünde 24 saat temiz su bulundurulmalıdır.

final
karnavalmix
Karnaval Mix Besi Yemi Tahıl Karışımı

Arpa, mısır gibi yüksek enerjiye sahip tahıllara dayalı besi yapan işletmelerde toplam rasyonu dengeleyecek şekilde hazırlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
• Uygun fiyatla hububatların bulunması durumunda kullanılır.
• İşletmede bulunan ham maddeleri en ekonomik şekilde kullandırarak verime dönüştürür.
• Besiye alınan hayvanlara taze yemler verilmelidir.
• İçirilen su taze ve temiz olmalıdır.