İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlanması ve başarı odaklı, ekip çalışmasına uyumlu yeni yeteneklerin Özhen Yem bünyesine kazandırılması, İnsan Kaynakları Politikası’nın temel stratejilerini oluşturmaktadır.

  • Firmamızı daha ileri götürecek liderler yetiştirmek.
  • Tarafsız ve eşit fırsat anlayışı ile çalışanların kendilerini geliştirmesine fırsat yaratılmaktadır.
  • Sürekli öğrenme ve geliştirme ile insana yatırım yapılmaktadır.
  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılanarak, Kurum Kültürü ve Bilincinin oluşması sağlanmaktadır.
  • Sürdürülebilir bir gelecek için, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere tüm sorumluluklar yerine getirilmektedir.