Kanatlı Yemleri
fırfır
Fırfır Serbest Gezen

Serbest dolaşan yumurtacı tavukların, yumurtlama döneminde kullanılan bir yemdir.
• Serbest gezen tavuğun özel ihtiyaçlarına göre formüle edilerek üretilmiştir.
• Vücut kondisyonunu koruyarak yumurta verimini arttırıcı sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddelerden üretilmiştir.
• Kabuk kalitesi, yumurta büyüklüğü ve yumurta sarısının rengini dengede tutacak şekilde, gerekli besin öğeleri ve ham maddelerle dengelenmiştir.
• Yumurta yolu ile insanlara geçen zararlı herhangi bir madde içermez.
• Maksimum yumurta verimi elde edilmesini ve sürekliliğini sağlar.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül, pelet ve toz formda üretilir.

Bili Bili Broiler Yemi

Et yönlü yetiştirilen tavukların, günlük civcivden başlayıp kesilmesine kadar geçen dönemlerde gerekli tüm besin ihtiyaçlarını kapsayan tam karma yemlerdir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve mineraller kullanılmıştır.
• Yem formülleri, yemin ete dönüşüm oranı maksimum olacak şekilde dengelenmiştir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.

bilibiili
yumurcak
Yumurcak Yumurta Yemleri

Yumurtacı tavukların günlük civcivden başlayıp, yumurtlamanın sonuna kadar geçen dönemlerde gerekli tüm besin ihtiyaçlarını içeren tam karma yemlerdir.
• Vücut kondisyonunu koruyarak, yumurta verimini arttırıcı sindirilebilirliği yüksek kaliteli ham maddelerden üretilmiştir.
• Kabuk kalitesi, yumurta büyüklüğü ve yumurta sarısının rengini arttırıcı katkıları içerir.
• Yumurta yolu ile insanlara geçen zararlı herhangi bir madde içermez.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.

YUMURTA CİVCİV BAŞLANGIÇ YEMİ

• Yumurta civcivlerinin ilk 5 haftalık ihtiyaçları dikkate alınarak üretilen bir yemdir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• Enerji, esansiyel amino asitler, vitamin ve mineralce zengin ve dengelidir.
• Vücut direncini ve bağışıklığı arttırıcı etkilere sahiptir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

YUMURTA CİVCİV BÜYÜTME YEMİ

• Yumurta civcivlerinin 5-10. hafta arası ihtiyaçları dikkate alınarak üretilen bir yemdir.
• Sindirilebilirliği yüksek kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

YUMURTA PİLİÇ YEMİ

• Yumurtacı piliçlerin 10-15. haftalar arasında kullanılmak üzere ihtiyaçlarına uygun düzenlenmiştir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül, pelet ve toz formda üretilir.

YUMURTA ÖNCESİ YEMİ

• Yumurta piliçlerinin 15. haftadan, %5 yumurta verimine ulaşıncaya kadar geçen süreçte kullanılmak üzere ihtiyaçlarına uygun düzenlenmiştir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

1.DÖNEM YUMURTA YEMİ

• Yumurtacı tavukların %5 yumurta verimine ulaşmasıyla başlayıp, pik verimden dönene kadar geçen süreçte kullanılır.
• Vücut kondisyonunu koruyarak yumurta verimini arttırıcı sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddelerden üretilmiştir.
• Kabuk kalitesi, yumurta büyüklüğü ve yumurta sarısının rengini arttırıcı katkıları içerir.
• Yumurta yolu ile insanlara geçen zararlı herhangi bir madde içermez.
• Maksimum yumurta verimi elde edilmesini ve sürekliliğini sağlar.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

2.DÖNEM YUMURTA YEMİ

• Yumurtacı tavukların pik dönemi sonrasından ( yaklaşık 40. hafta ) başlayıp, yumurta döneminin
sonuna kadar olan dönemde kullanılır.
• Vücut kondisyonunu koruyarak yumurta verimini arttırıcı, sindirilebilirliği yüksek, kaliteli yem ham
maddelerinden üretilir.
• Kabuk kalitesinin sürekliliğini sağlayacak, yumurta büyüklüğünü dengede tutacak ve yumurta
sarısının rengini düzenleyecek gerekli besin öğelerini ve katkılarını içerir.
• Yumurta yolu ile insanlara geçen zararlı herhangi bir madde içermez.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimlerle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

ETLİK CİVCİV BAŞLANGIÇ YEMİ

• Etlik civcivlerin ilk günlerindeki ihtiyaçları dikkate alınarak üretilen bir yemdir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• Enerji, esansiyel amino asitler, vitamin ve mineralce zengin ve dengelidir.
• Vücut direncini ve bağışıklığı arttırıcı etkilere sahiptir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

ETLİK CİVCİV BÜYÜTME YEMİ

• Etlik civcivlerin büyütme dönemindeki ihtiyaçları dikkate alınarak üretilen bir yemdir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül ve toz formda üretilir.

ETLİK PİLİÇ YEMİ

• Etlik piliçlerin gelişme dönemindeki ihtiyaçları dikkate alınarak üretilen bir yemdir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül, pelet ve toz formda üretilir.

ETLİK PİLİÇ KESİM ÖNCESİ YEMİ

• Etlik civcivlerin kesime yaklaştığı dönemdeki ihtiyaçları dikkate alınarak üretilen bir yemdir.
• Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
• İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiştir.
• İnsan sağlığı için önemli olduğundan antikoksidial kullanılmamıştır.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Granül, pelet ve toz formda üretilir.