Küçükbaş Yemleri
anakuzusu
Ana Kuzusu Kuzu Başlangıç Yemi

Kuzuların ilk yem yemeye başlamasından 6. haftaya kadar olan zamanda, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayacı karma yemdir.
Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ile desteklenmiştir.
İşkembe gelişimini destekleyecek gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
Kuzuların ağız sütünü alması önemlidir.
Kuzu başlangıç yemi ilk haftadan itibaren kuzuların önlerinde bulundurulmalıdır.
Kuzuların bulunduğu ortam temiz olmalıdır.
Ekonomik bir kuzu besisi için, sütten kesilme zamanı iyi ayarlanmalıdır.

Boncuk Kuzu Büyütme Yemi

Kuzuların 6. haftadan itibaren, beslenmesinde kullanılmaya başlanılan günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ile dengelenmiştir.
• İşkembe gelişimini destekleyecek gerekli besin öğeleri ve katkılar ile desteklenmiştir.
• İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
• Kuzu büyütme yeminden önce, kuzu başlangıç yeminin yedirilmesi tavsiye edilir.
• Kuzuların suya kolay ulaşabilmesi sağlanmalıdır.
• Kuzuların bulunduğu ortam temiz olmalıdır.
• Canlı ağırlık arttıkça günlük yem miktarları arttırılmalıdır.
• Besleme şekline bağlı olarak, eğer toklu yemi kullanılmayacak ise arpa veya diğer hububat takviyesi yapılabilir.
• Kuzular kaliteli kaba yem ile desteklenmelidir.
• Kuzu bölmelerinde, kuzuların önünde sürekli temiz, ılık su ve yalama taşı bulundurulmalıdır.
• Kuzu bölmelerinin altı temiz, kuru olmalı ve hava cereyanı olmamalıdır.

boncuk
kıvırcık
Kıvırcık Koyun Süt Yemi

Koyunlarda gebeliğin son 3 haftasından itibaren, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ile dengelenmiştir.
• Protein, enerji, vitamin ve minerallerce desteklenmiştir.
• Koyunlar temiz ve taze suya her zaman erişebilmelidir.
• Kaliteli kaba yem kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Paşa Toklu Besi Yemi

7 haftalık veya 30 kg canlı ağırlığa ulaşmış kuzu veya kesim için beslenecek koyunların, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ile dengelenmiştir.
• Hayvanlar suya kolay ulaşabilmelidir.
• Hayvanların bulunduğu ortam temiz olmalıdır.
• Canlı ağırlığına bağlı olarak günlük yem miktarı arttırılmalıdır.
• Kaliteli kaba yem ile desteklenmelidir.

paşa