Süt Yemleri
ozhenyem_logo
Adım Süt Yemi

• Düşük ve orta verimli sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.

• Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.

• Günlük süt verimi 15 litrenin altında olan süt hayvanları için tavsiye edilir.

• Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.

• Normal olarak süt sığırlarının rasyonları %60 kesif yem, %40 kaba yemdir.

• Bir ineğin günde tüketeceği kaba yem miktarı, canlı ağırlığının %2,5 ile %4,5’u kadardır.

• Kaba ve kesif yemler günde en az 2 öğünde verilmeli ve her gün aynı saatte yemleme yapılmalıdır.

Koşu Süt Yemi

• Düşük ve orta verimli sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Günlük süt verimi 15-25 litre arasında olan süt hayvanları için tavsiye edilir.
• Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
• Sadece kaba yem veya hububatlar ile beraber beslenmeye uygun bir yem tipidir.
• Net enerji ve ince bağırsakta sindirilebilir protein esasına göre çözümlenmiştir.
• Kaba ve kesif yemler karıştırılarak birlikte verilmelidir.
• Her türlü stresten kaçınılmalıdır.
• Taze yem maddeleri kullanılmalıdır.
• Mutlaka kaliteli kaba yem kullanılmalıdır.
• Kaba yemin en az yarısı 5 cm’den daha uzun doğranmış olmalıdır.

kosu
95x950
95x950 Süt Yemi

• Yüksek süt verimli ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Günlük süt verimi 20-30 litre arasında olan süt hayvanları için tavsiye edilir.
• Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
• Yüksek oranda net enerji ve ince bağırsakta sindirilebilir protein içeriğinden dolayı, sadece kaba yem ile dengeli bir TMR hazırlanabilir.
• İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
• Süt ineği yetiştiriciliği yaparken; ineğin kesif yem, kaba yem ve su dengesinin kurulması gereklidir.
• Bu dengeli beslenme yapılmaz ise ineğin ileri dönem beslenmesinde ve döl veriminde problemler çıkabilir.
• Her türlü stres azaltılmalıdır.
• Yüksek kalitede kaba yemler kullanılmalıdır

Depar Süt Yemi

• Yüksek süt verimli ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Günlük süt verimi 25 litrenin üzerinde olan süt hayvanları ve doğumdan sonraki ilk 30 gün tüm süt hayvanları için tavsiye edilir.
• Lezzetli yem ham maddeleri kullanılmaktadır.
• Doğum sonrası dönemde kullanılması özellikle tavsiye edilir.
• Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
• Yüksek oranda net enerji ve ince bağırsakta sindirilebilir protein içeriğinden dolayı, sadece kaba yem ile dengeli bir TMR hazırlanabilir.
• İnce bağırsakta sindirilebilir lizin ve metionince dengelenmiştir.
• İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
• Her inek verdiği süt miktarına göre ayrı ayrı yemlenmelidir.
• Yem ve kaba yemlerde çürüme, kızışma, ince öğütme ve kaba yem için peletleme uygun değildir.
• Her gün aynı saatte yemleme yapılmalıdır.

depar
karnavalmix
Karnaval Mix Süt Yemi Tahıl Karışımı

• Sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
• Ekonomik hububatın olduğu işletmeler için uygun bir yem tipidir.
• Lezzetli yem ham maddeleri kullanılmaktadır.
• Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
• Yüksek oranda ince bağırsakta sindirilebilir protein içeriğinden dolayı, her türlü hububat ve silaj ile dengeli bir TMR hazırlanabilir.
• İnce bağırsakta sindirilebilir lizin ve metionince dengelenmiştir.
• Süt hayvanlarının doğum öncesi beslenmesi çok önemlidir.
• Süt hayvanlarının doğumdan itibaren ilk ay beslenmesi çok önemlidir.
• Süt hayvanlarının doğumdan 3 ay sonra gebe kalması, ekonomik süt hayvancılığının ilk parametrelerindendir.

Daha etkin kullanım şekli için firmamızın besleme uzmanından bilgi isteyiniz.

Prenses Gebe/Düve Yemi

• 6. ayını doldurmuş düvelerde, doğuma kadar ve kuruya ayrılan ineğin doğumuna kadar geçen süredeki beslenmelerinde kullanılan tamamlayıcı karma yemdir.
• Düve iken iyi bakılan bir dişi, yavru ve süt verimi yüksek bir inek olur.
• Düvelik döneminde bilinçli bir bakım ve besleme gerekmektedir.
• İyi kalitede kuru yonca, kuru ot ve silaj beslemede önemlidir.
• Kurudaki inekler her türlü stres faktörlerinden korunmalıdır.
• Kuru dönem yemlerinde istenen düzeyde Vitamin A, D, E ve selenyum takviyesi, sağlıklı buzağı elde edilmesine, metritis, sonun atılmaması ve mastitis vakalarında azalmaya yardımcı olacaktır.
• Kuru dönem beslenmesinde gebe inek yağlandırılmamalı, kondisyonu korunmalıdır.

prenses