Süt Yemleri

Düşük, orta ve yüksek süt verimli sağmal ineklerin başlangıcından sütten kesilmesine kadar olan süreçteki besleyici karma süt yemleridir.

Besi Yemleri

Ağız sütünün alınmasından başlayıp, buzağıların, erkek danaları ve besiye alınmış hayvanların başlangıçtan bitişe kadar olan sürede besleyici karma besi yemleridir.

Küçükbaş Yemleri

Kuzuların yem yemeye başlamasından itibaren tüm yaşam sürecinde besleyici karma yemleridir.

Kanatlı Yemleri

Yumurta ve et yönlü küçükbaş hayvanlar için civciv aşamasından başlayıp kesime kadar besleyici karma yemleridir.

Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin;